Poradnik – Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Oferujemy Państwu poradnik w formie e-booka (w formacie PDF): Niemiecki VAT (Umsatzsteuer). Jest to unikalna publikacja na rynku polskim – efekt doświadczeń w zakresie rejestracji polskich firm w niemieckich urzędach skarbowych (Finanzamt’ach), a także prowadzenia na ich rzecz  rozliczeń niemieckiego podatku VAT. Dotyczy to polskich firm sprzedających na niemiecki rynek towary w sprzedaży wysyłkowej lub wykonujących tam niektóre rodzaje usług. Bez zarejestrowanej w Niemczech działalności gospodarczej (Gewerbe), na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce. Poradnik został napisany w oparciu o obowiązujące przepisy niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej – VAT (Umsatzsteuergesetz, w skrócie UStG), a także przepisy rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (UStDV). Zawiera również odniesienia do polskich przepisów o podatku VAT, a także do przepisów unijnej dyrektywy regulującej podatek od wartości dodanej (VAT) nr 2006/112/WE. Poszczególne rozdziały dotyczą tematyki, która towarzyszy rozliczeniom podatkowym polskich firm z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt) w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer). Poradnik zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez właścicieli lub zarządy polskich firm działających na rynku niemieckim.

Tematyka poradnika dotyczy przede wszystkim niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer, w skrócie USt) oraz obowiązków polskich firm w zakresie tego podatku. Opisano w nim  także zasady unikania opodatkowania niemieckimi podatkami dochodowymi, w oparciu o zapisy polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Poradnik - Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Forma poradnika: e-book. Format: PDF. Liczba stron: 91

Cena: 99,- zł netto plus VAT 23% (cena brutto: 121,77 zł)

PROMOCJA: Jeżeli po zakupie poradnika firma zdecyduje się na korzystanie z obsługi przez CUS Biuro Rachunkowe EMIRAT w zakresie rozliczeń niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer), to otrzyma zwrot 50% kosztu zakupu poradnika, w formie obniżonej ceny za usługę rejestracji w Finanzam’cie

Sposób zamówienia: przez formularz kontaktowy

Szanowni Państwo. Na zamówienie poradnika odpowiadamy w miarę możliwości szybko e-mailem. Jak wynika z informacji przekazywanych nam przez naszych Klientów, zdarza się, że nasz e-mail bywa potraktowany przez program pocztowy jako spam. Nie trafia wówczas do skrzynki odbiorczej programu pocztowego, a nasz Klient nadal czeka na naszą odpowiedź.  Prosimy o zwrócenie na to uwagi. Prosimy także o podanie w treści zamówienia numeru Państwa telefonu komórkowego. Ułatwia to kontakt oraz sprawną realizację zamówienia. Przede wszystkim umożliwia to nam potwierdzenie SMS-em wysyłki e-maila do naszego Klienta. 

Sposób zapłaty: przedpłata – przelew bankowy. Dane do przelewu:

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT

ul. Gałczyńskiego 7D
12-220 Ruciane-Nida

Nr rachunku bankowego: 42 9364 0000 2001 0018 5026 0001

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Po otrzymaniu wpłaty (przelewu) należności, wysyłamy poradnik elektronicznie na wskazany adres e-mail.

Prosimy o podanie w zamówieniu danych do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – faktura wystawiana jest na wniosek tych osób).

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie

Przykład 1. Świadczenie usług budowlanych na rzecz niemieckiej firmy

Przykład 2. Przeniesienie na nabywcę obowiązku podatkowego

Przykład 3. Świadczenie usług na rzecz konsumenta w Niemczech

II. Podstawy prawne. Stosowanie odpowiednich przepisów

Przykład 4. Podleganie pod przepisy niemieckiej ustawy o VAT (UStG), a zwolnienie z podatku VAT (USt)

III. Zwolnienie z niemieckiego podatku VAT (USt)

3.1 Zwolnienie podmiotowe z niemieckiego podatku VAT (USt)

3.2 Zwolnienia przedmiotowe z niemieckiego podatku VAT (USt)

IV. Stawki niemieckiego podatku VAT (USt)

V. Odwrotne obciążenie podatkowe w niemieckich przepisach o VAT (USt)

5.1 Geneza odwrotnego obciążenia podatkowego VAT (USt)

5.2 Procedura odwrotnego obciążenia podatkowego VAT (USt) w niemieckich przepisach. Efekty dla zagranicznych firm

5.2.1 Obrót towarami wrażliwymi

5.2.2 Usługi różne

5.2.3 Odwrotne obciążenie podatkowe dla usług budowlanych

VI. Usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Niemiec

Przykład 5. Dostawa stolarki budowlanej do Niemiec bez montażu i z montażem (wariantowo)

6.1 Usługi wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości

Przykład 6. Pośrednictwo w wynajmie miejsc noclegowych na terenie Niemiec

6.2 Usługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec

6.2.1 Usługi budowlane wykonywane na rzecz niemieckich firm lub niemieckich osób prawnych

6.2.2 Usługi budowlane wykonywane na rzecz niemieckich konsumentów

VII. Usługi przewozu osób przez terytorium Niemiec

7.1 Informacje ogólne

7.2 Metody (procedury) naliczania i rozliczania niemieckiego podatku VAT (USt) od usług przewozu osób

7.2.1 Metoda (procedura) szczególna – Beförderungseinzelbesteuerung

7.2.2 Metoda (procedura) ogólna rozliczania podatku Umsatzsteuer od usług przewozu osób przez terytorium Niemiec

Tabela nr 1. Ustalenie wartości sprzedaży w metodzie ogólnej

(rozliczanie podatku VAT (USt) od usług przewozu osób przez terytorium Niemiec i terytorium innych krajów UE)

VIII. Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski do Niemiec

8.1 Warunki sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w świetle przepisów o podatku VAT

8.2 Miejsce opodatkowania podatkiem VAT (USt) towarów w sprzedaży wysyłkowej z Polski do Niemiec

8.2.1 Opodatkowanie polskim podatkiem VAT sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec

8.2.2 Opodatkowanie niemieckim podatkiem VAT (USt) sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec

8.3 Dostosowanie komputerowego systemu (programu) sprzedaży do wymogów niemieckiego podatku VAT (USt)

Przykład 7. Sprzedaż wysyłkowa towaru do Niemiec za zaliczką całkowitą i częściową (wariantowo)

IX. Faktury według niemieckich przepisów

9.1 Faktury uproszczone

9.1.1 Faktury uproszczone według przepisów unijnych

9.1.2 Faktury uproszczone w Polsce

9.1.3 Faktury uproszczone w Niemczech

9.2 Faktura zwykła według niemieckich przepisów

Przykład 8. Faktura dwujęzyczna w sprzedaży wysyłkowej towaru

Przykład 9. Faktura dwujęzyczna na usługę budowlaną, wystawiona w EUR z jednoczesnym przeliczeniem na PLN

Przykład 10. Faktura dwujęzyczna wystawiona w EUR z odwrotnym obciążeniem podatkowym i uwzględnieniem otrzymanych zaliczek

9.3 Niemiecka faktura zaliczkowa (Vorrechnung)

9.4 Niemiecka faktura korygująca (Gutschrift)

X. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku Umsatzsteuer

XI. Odliczanie podatku Umsatzsteuer z dokumentów zakupu

11.1 Prawo do odliczenia podatku USt na podstawie § 15 ust. 1 UStG (odliczanie niemieckiego VAT z faktur zwykłych)

11.2 Prawo do odliczenia podatku USt na podstawie § 33 i § 35 UStDV (odliczanie niemieckiego VAT-u z faktur uproszczonych)

11.3 Brak (wyłączenie) prawa do odliczenia niemieckiego podatku VAT

XII. Podstawowe obowiązki podatnika w zakresie podatku Umsatzsteuer. Podsumowanie.

XIII. Niemieckie podatki dochodowe polskich firm. Zasady korzystania ze zwolnień z opodatkowania.

13.1 Niemieckie podatki dochodowe: Einkommensteuer / Körperschaftsteuer

13.2 Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

13.2 Podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych (Lohnsteuer)

XIV. Kontrole podatkowe w zakresie Umsatzsteuer. Ogólne zasady.

XV. Załączniki

15.1 Formularz: deklaracja rozliczeniowa Umsatzsteuer w uproszczonej procedurze Beförderungseinzelbesteuerung – dotyczy przewozu osób

15.2 Formularz: deklaracja okresowa Umsatzsteuer – Voranmeldung (wersja papierowa)

Fragment poradnika – wskazówki w zakresie rejestracji polskiej firmy w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt):

” (…) Rejestracja taka powinna nastąpić przed wykonaniem pierwszej czynności powodującej powstanie obowiązku w samodzielnym wykazaniu i rozliczeniu podatku Umsatzsteuer. W praktyce zdarzają się spóźnione reakcje podatników (polskich firm). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że podatnicy nie byli karani za spóźnione podjęcie czynności rejestracyjnych. Ważne jest aby w piśmie przewodnim do wniosku rejestracyjnego wyrazić skruchę oraz uzasadnić zwłokę w działaniu. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, otrzymaniu decyzji o nadaniu niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) oraz założeniu konta podatnika na portalu ElsterOnline – należy sporządzić i wysłać elektronicznie zaległe deklaracje podatkowe oraz przelać zaległe zobowiązania podatkowe. Finanzamt’y reagują na bieżąco na uregulowanie zaległości podatkowych, w formie decyzji zobowiązujących podatnika do uregulowania odsetek podatkowych. (…) ”

Fragment poradnika dotyczący zwolnienia z niemieckiego podatku VAT (USt):

„(…) Analogiczne rozwiązanie (wyłączenie prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku Umsatzsteuer) przewidziane jest w niemieckiej ustawie UStG. Wspomniano już o tym wcześniej w Przykładzie 4. Zagraniczna firma (tutaj polska firma) nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku USt, ponieważ przepisy UStG przewidują zwolnienia dla firm (…)”

Fragment poradnika dotyczący rozliczania niemieckiego podatku VAT w zakresie pośrednictwa w wynajmie nieruchomości w Niemczech:

„(…) Przykład 6. Polska firma A zajmuje się pośrednictwem w zakwaterowaniu na terenie Niemiec pracowników delegowanych tam do pracy przez inną polską firmę B. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową firma A gwarantuje zakwaterowanie w Niemczech polskim pracownikom firmy B. W tym celu wynajmuje różnego rodzaju lokale mieszkalne, a także korzysta z miejsc noclegowych m.in. w motelach i hotelach. Następnie udostępnia je polskim pracownikom firmy B. Właściciele wynajmowanych mieszkań i lokali wystawiają na firmę A faktury. Niektórzy z nich korzystają ze zwolnienia z niemieckiego podatku VAT (USt). W związku z tym na ich fakturach nie jest doliczony niemiecki VAT (USt). Pozostali wystawiają na polską firmę A faktury z doliczonym niemieckim podatkiem VAT (USt) w stawce 7% (patrz: Rozdział IV. Stawki niemieckiego podatku VAT- USt). Firma A rozlicza się bezpośrednio z polskimi pracownikami za ich zakwaterowanie. Ponadto firma A otrzymuje od firmy B prowizję za swoje usługi, w której mieści się również zwrot kosztów wynajmu lokali w Niemczech, w przypadku gdy kwaterowani polscy pracownicy nie wykorzystują wszystkich miejsc (zwrot kosztów za wakaty). (…)”

Fragmenty poradnika dotyczące rozliczania niemieckiego podatku VAT (USt) od usług przewozu osób przez terytorium Niemiec:

” (…) Zgodnie z § 18 ust. 12 niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG) przedsiębiorcy zagraniczni (nieposiadający siedziby działalności albo miejsca zamieszkania na terenie Niemiec), dokonujący przewozu osób przez terytorium Niemiec autobusami niezarejestrowanymi w Niemczech (a zarejestrowanymi np. w Polsce), którzy nie będą korzystali z uproszczonej procedury rozliczania podatku Umsatzsteuer, a zatem będą korzystali z procedury ogólnej

– są zobowiązani wraz z wnioskiem rejestracyjnym podatnika składanym do Finanzamt’u, złożyć też wniosek o wydanie zaświadczenia na każdy autobus, którym będą dokonywane przewozy osób przez terytorium Niemiec.

Przy czym przez autobus na potrzeby tych przepisów rozumie się pojazd, który z uwagi na swoją budowę i przeznaczenie nadaje się do przewozu więcej niż dziewięciu osób wraz z kierowcą. Jest to zresztą zgodne z definicją autobusu zawartą w § 30d niemieckiej ustawy o dopuszczaniu do ruchu drogowego StVZO. (…)”

” (…) Przewoźnik wykonujący usługi transportu osób na terytorium Niemiec, rozliczający się z podatku Umsatzsteuer metodą (procedurą) ogólną, ma m.in. następujące obowiązki: (…)

2) Prowadzić dla każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), określonego przez Finanzamt dla danego przewoźnika, ewidencję rozliczeniową podatku Umsatzsteuer w formie Tabeli nr 1 (opisana dalej). (…)”

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828