Doradztwo bieżące

W ramach usługi bieżące doradztwo gospodarcze, udzielamy porad oraz informacji w zakresie:

1. Rejestracja, prowadzenie, zawieszanie, wznawianie oraz likwidacja działalności gospodarczej.

2. Wybór optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

3. Samodzielne prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowej oraz kadrowo-płacowej.

4. Rozliczenia podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

5. Sporządzanie wniosków o dotacje udzielane przez Urzędy Pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na tworzenie miejsc pracy.

Zapytania w tych i podobnych sprawach prosimy przesyłać pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza Kontakt (z głównego menu na górze strony), z podaniem zwrotnego adresu e-mail. Po przeanalizowaniu sprawy udzielimy wstępnej odpowiedzi z podaniem ceny za usługę doradczą. Po podjęciu decyzji przez Klienta i przelaniu należności na wskazany rachunek bankowy (na podstawie faktury Pro Forma), prześlemy pełną informację – poradę, w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail Klienta.

Przez formularz Kontakt można również zamówić u nas poradnik w formie e-booka: Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Rozszerzenie rynku zbytu jest czasami sposobem na przetrwanie i rozwój firmy. W czasach ekspansji sieci handlowych, szansą dla małych i średnich firm handlowych jest rozszerzenie rynku zbytu poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych. Do typowych narzędzi należy własny sklep internetowy z dodatkowym wykorzystaniem platform aukcyjnych typu Allegro lub eBay. Korzystając z jednego z fundamentalnych praw Unii Europejskiej (swobody przepływu towarów) można realizować sprzedaż wysyłkową nie tylko na terytorium Polski, ale również wysyłać towary klientom z innych państw UE. Swoboda przepływu towarów oznacza brak barier (granic) celnych wewnątrz UE. Jednak, podobnie jak sprzedaż krajowa, nie oznacza to braku innych obowiązków podatkowych.

W pewnych warunkach pojawiają się m.in. obowiązki rozliczania podatku od wartości dodanej (VAT) w innym kraju. Specjalizujemy się w rozliczaniu niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer), zarówno od sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec, jak i od niektórych usług świadczonych przez polskie firmy na terytorium Niemiec. W szczególności dotyczy to usług związanych z nieruchomościami (w tym: usługi remontowo-budowlane, wynajmu nieruchomości, itp.), a także usług transportu osób przez terytorium Niemiec. Posiadamy doświadczenie w zakresie rejestracji podatników (polskich firm) w niemieckich urzędach skarbowych (Finanzamt’ach), jako podatników podatku Umsatzsteuer i/lub podatników korzystających ze zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech (w przypadku firm budowlanych). Zakładamy również konta polskich podatników w niemieckim elektronicznym systemie fiskalnym ElsterOnlineProwadzimy również ewidencje (rejestry) niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer), a także sporządzamy i wysyłamy elektronicznie do Finanzamt’u deklaracje tego podatku. W zakresie tego typu spraw nie udzielamy porad dotyczących samodzielnego procesu rejestracji, samodzielnego prowadzenia ewidencji oraz samodzielnego sporządzania deklaracji podatkowych niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer).  

Nie udzielamy porad bezpłatnych, ani porad na rzecz biur rachunkowych lub innych pośredników.

Nie udzielamy również porad na telefon – nie dotyczy to konsultacji w sprawie podjęcia współpracy, ani też konsultacji udzielanych stałym Klientom w ramach ich obsługi.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828