Usługi szkoleniowe i coaching

Polskim firmom działającym na terenie Niemiec oferujemy poradnik: Niemiecki VAT (Umsatzsteuer). Rozliczamy również niemiecki VAT. Prowadzimy jego ewidencje (rejestry) oraz sporządzamy deklaracje: okresowe (Umsatzsteuer-Voranmeldung) i roczne (Umsatzsteuererklärung). Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Nr 2.28/00003/2010. Prowadzący kursy i szkolenia Mirosław Jagłowski współpracuje jako trener – wykładowca z instytucjami szkoleniowymi realizującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jakość tych szkoleń jest weryfikowana przez niezależne instytucje.

Prowadzący szkolenia współpracuje jako trener-wykładowca m.in. z firmami szkoleniowymi:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Białymstoku
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego (ZDZ) w Piszu
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego (ZDZ) w Giżycku
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego (ZDZ) w Grajewie
 • Centrum Edukacji (ZDZ) w Szczytnie
 • Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
 • Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
 • Centrum Edukacji MENTOR w Piszu
 • PKZ AL-BIT w Szczytnie
 • OKZ FAKTOR w Olsztynie
 • Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie
 • SEKA SA Oddział w Olsztynie

Prowadzimy szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych (usługi trenera-wykładowcy). Prowadzimy również szkolenia (coaching) w firmach zainteresowanych szkoleniami załogi w swoich siedzibach.

Proponujemy indywidualne i grupowe kursy i szkolenia adresowane m.in. do przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców, do pracowników, a także do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Dobór tematyki szkolenia – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchacza. Istnieje możliwość połączenia różnych tematów, a także rozpatrywanie w trakcie szkolenia konkretnych spraw interesujących uczestnika szkolenia – w charakterze ćwiczeń połączonych z doradztwem.

Terminy szkoleń – do indywidualnego uzgodnienia.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz faktury VAT.

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT organizuje oraz prowadzi kursy i szkolenia w zakresie:

 1. ABC Przedsiębiorcy. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wybór optymalnej formy opodatkowania. Samodzielne prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych. Biznesplany i kalkulacje. Źródła finansowania działalności gospodarczej.
 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.
  Samodzielne prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji towarzyszącej. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej.
 3. Samodzielne prowadzenie Ewidencji przychodów – ryczałt. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej.
 4. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego.
 5. Podstawy księgowości uproszczonej, w tym prowadzenie ewidencji podatkowych z wykorzystaniem programu komputerowego.
 6. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek. Instrukcja inwentaryzacyjna.
 7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Ewidencja, określanie wartości początkowej, amortyzacja.
 8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 9. Kadry i płace od A do Z. Prawo pracy.
 10. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i pozostałe. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowniczych oraz ze stosunków cywilnoprawnych. Obsługa programu kadrowo-płacowego i programu Płatnik.

Zapraszamy również do korzystania z usług naszego biura rachunkowego:

 1. W zakresie prowadzenia ewidencji kadrowo – płacowych.
 2. W zakresie prowadzenia ewidencji księgowo – podatkowych (księgowość uproszczona, księgi rachunkowe – pełna księgowość, rozliczenia podatkowe)
 3. W zakresie rozliczeń niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) polskich firm działających na rynku niemieckim. Dotyczy to m.in. polskich firm:

a)  sprzedających do Niemiec towary w sprzedaży wysyłkowej, po przekroczeniu rocznego limitu 100.000 EUR lub rezygnacji z niego,

b) świadczących na terytorium Niemiec usługi związane z nieruchomościami (remontowe, budowlane, zakwaterowania osób, itp.),

c) świadczących usługi przewozu osób przez terytorium Niemiec.

Nie prowadzimy szkoleń w zakresie rozliczeń niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer).

Zamiejscowym uczestnikom szkoleń, w razie potrzeby oferujemy zakwaterowanie w Kwaterze Turystycznej EMIRAT.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828