Strona główna » Podatki i rozliczenia krajowe

Podatki i rozliczenia krajowe

Biuro Rachunkowe EMIRAT – księgowość, kadry i płace

Biuro Rachunkowe EMIRAT oferuje usługi w zakresie prowadzenia ewidencji księgowo-podatkowych oraz kadrowo-płacowych :
  1. Prowadzenie pełnej księgowość (ksiąg rachunkowych) Klienta. Kompleksowa obsługa podmiotów: od opracowania planu kont księgowych, poprzez bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, po sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe elementy sprawozdań). Obsługa różnych podmiotów, w tym – zobowiązanych  do poddawania sprawozdań finansowych pod badanie Biegłego Rewidenta.
  2. Prowadzenie księgowości podatkowej : Podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ewidencji przychodów – ryczałt. Sporządzanie informacji i deklaracji podatku dochodowego.
  3. Prowadzenie ewidencji (rejestrów) podatku VAT. Sporządzanie i wysyłanie jednolitych plików kontrolnych (JPK-V7).
  4. Sporządzanie list płac oraz sporządzanie deklaracji, informacji i rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń, a także za właściciela firmy i osób z nim współpracujących.
  5. Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji dodatkowych : Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Kart przychodów pracowników i innych.
  6. Sporządzanie wniosków o dotacje, biznesplanów, ofert przetargowych.
  7. Opracowywanie wewnętrznych uregulowań podmiotów gospodarczych (np. Regulamin pracy, Instrukcja inwentaryzacyjna, Instrukcja kasowa, Zakładowy plan kont, Wewnętrzne zasady (polityka) rachunkowości i inne).
  8. Kontrola księgowości prowadzonej samodzielnie przez Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.
  9. Inne usługi uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Jako pełnomocnicy Klientów naszego biura rachunkowego, sporządzamy i wysyłamy w ich imieniu informacje, zgłoszenia i deklaracje do ZUS, a także do Urzędów Skarbowych.

Niezależnie od powyższego zajmujemy się rozliczeniami z niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) z niemieckimi urzędami podatkowymi (Finanzamt). Od 1. lipca 2021 r.  prowadzimy także ewidencje oraz rozliczenia podatku VAT wszystkich krajów Unii Europejskiej, w ramach systemu VAT One Stop Shop (VAT OSS). Więcej informacji na te tematy, na naszych stronach:

Oferujemy Państwu także nasz poradnik (e-book):  Niemiec VAT (Umsatzsteuer). System VAT OSS

Prowadzimy również szkolenia w zakresie m.in.: rachunkowości, księgowości, prawa podatkowego, prawa pracy, ewidencji księgowo-podatkowych oraz kadrowo płacowych. Wykonujemy coaching na zlecenie podmiotów gospodarczych.  Więcej na te tematy na nasze stronie: Usługi szkoleniowe i coaching

Biuro CUS BR EMIRAT

Biuro Rachunkowe EMIRAT