Niemieckie elektroniczne deklaracje podatkowe ElsterOnline

Niemieckie deklaracje podatkowe ElsterOnline sporządzamy na zlecenie polskich firm, które rozliczamy z niemieckiego podatku VAT (niem.: Umsatzsteuer, w skrócie: USt). Na podstawie prowadzonych ewidencji księgowo-podatkowych,  sporządzamy i wysyłamy do Finanzamt’u deklaracje niemieckiego podatku VAT/USt: deklaracje okresowe (Umsatzsteuer-Voranmeldung) oraz deklaracje roczne (Umsatzsteuererklärung). Nasza oferta adresowana jest do firm z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w Polsce, prowadzących na terytorium Niemiec działalność, powodującą powstanie tam obowiązków podatkowych w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer). Nie odpowiadamy na zapytania ze strony biur rachunkowych, ani innych pośredników. Podmiotom z którymi nie mamy podpisanej umowy w zakresie obsługi – nie udzielamy porad telefonicznych. W takiej sytuacji udzielamy odpowiedzi wyłącznie na zapytanie przesłane e-mailem przez właściciela lub zarząd firmy, z podanym polskim numerem identyfikacji podatkowej (NIP) firmy.

Od dnia 01.01.2013 na terenie Niemiec obowiązuje elektroniczna forma przesyłania deklaracji w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteur-Voranmeldung oraz Umsatzsteuereklärung). Zgodnie z przepisami przejściowymi, tradycyjne deklaracje w formie papierowej były przyjmowane do dnia 31.08.2013 r. Aktualnie podatnicy i płatnicy zobowiązani do składania niemieckich deklaracji podatkowych, mają obowiązek przesyłać je elektronicznie do Finanzamt’u. W tym celu udostępniono w Niemczech elektroniczny system fiskalny (portal internetowy) ElsterOnline. Podatnicy i płatnicy podatków zakładają w nim swoje konta oraz generują i ściągają klucz (bezpłatny podpis elektroniczny). Procedura ta jest kontrolowana i weryfikowana przez niemieckie organy podatkowe, które wysyłają e-mailem oraz pocztą tradycyjną dwa kody dostępu niezbędne do założenia konta oraz wygenerowania podpisu elektronicznego.

Użycie obu kodów (PIN-ów) umożliwia dostęp do konta oraz wygenerowanie podpisu elektronicznego. Cała procedura trwa ok. 2-3 tygodnie, głównie ze względu na fakt, że jeden z PIN-ów Finanzamt przesyła pocztą tradycyjną, listem zwykłym. Wcześniej podatnik lub płatnik powinien być zarejestrowany w niemieckim urzędzie skarbowym i powinien posiadać niemiecki numer ewidencyjny podatkowej (Steuernummer). CUS Biuro Rachunkowe EMIRAT przeprowadza swoim klientom całą procedurę rejestracyjną – zgłoszenie polskiej firmy jako niemieckiego podatnika VAT, założenie konta w systemie ElsterOnline, wygenerowanie klucza. Prowadzimy również ewidencje (rejestry) niemieckiego podatku VAT, a także sporządzamy i wysyłamy niemieckie elektroniczne deklaracje podatkowe w imieniu naszych klientów.

Polecamy Państwu również tematy:

  1. Niemiecki podatek VAT (Umsatzsteuer)
  2. Zaświadczenie z par. 22f UStG dla Amazon lub Ebay
  3. Pakiet przepisów VAT e-commerce od dnia 1 lipca 2021 r. (system VAT-OSS)
  4. Powrót na główną stronę

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828