Zaświadczenie z par. 22f UStG dla Amazon lub eBay

Zaświadczenie z par. 22f UStG dla Amazon lub eBay – występujemy o wydanie tego zaświadczenia, a także prowadzimy bieżące rozliczenia niemieckiego podatku VAT/USt.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w niemieckiej ustawie o podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuergesetz, w skrócie: UStG) wprowadzono zmiany mające na celu uszczelnienie niemieckiego systemu podatkowego  w sektorze internetowego handlu towarami, w zakresie niemieckiego podatku VAT (niem.: Umsatzsteuer, w skrócie: USt).

Zgodnie  z § 25e niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG) – niemiecki operator internetowy, który udostępnia narzędzia elektroniczne do handlu w Internecie – może odpowiadać wobec niemieckiego fiskusa za niewywiązywanie się przez jego klientów z zobowiązań podatkowych wobec niemieckich organów podatkowych, z tytułu podatku VAT/USt.

Chyba że operator taki  dochowa staranności w kierunku informowania swoich klientów o takich obowiązkach podatkowych, a także uzyskania od nich informacji oraz dowodów (w tym zaświadczeń),  że wywiązują się oni z tych obowiązków.

Od początku 2019 roku niemieckie platformy sprzedaży wysyłkowej towarów (Amazon, eBay oraz inne) wysyłają swoim klientom (m.in. polskim przedsiębiorcom)  informacje o obowiązku rejestracji   w niemieckim urzędzie podatkowym oraz  uzyskania zaświadczenia „Bescheinigung nach §22f UStG” czyli zaświadczenia wynikającego z §22f  niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG).

Należy podkreślić, że po polskiej stronie (w polskiej ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, konkretnie  w art. 23 tej ustawy) – nic  się nie zmieniło w ostatnim czasie w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski  na terytorium Niemiec lub  do innych krajów Unii Europejskiej.

Polscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że w pierwszej kolejności zobowiązani są do stosowania się do polskiej ustawy o VAT, w tym również w zakresie:

– przymusowego lub dobrowolnego przejścia na opodatkowanie zagranicznym podatkiem VAT towarów wysyłanym z Polski  klientom z innego kraju UE.

Sprawy te uregulowane są w art. 23 polskiej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nazywanej też w skrócie ustawą o polskim podatku VAT.  

Świadomy polski przedsiębiorca nie powinien dopuścić, żeby doszło do nieporozumienia. Operatorzy internetowi przesyłają swoim klientom hurtowo informacje,  które to informacje czasami nie są zbyt precyzyjne.

Tak naprawdę informacje te (w swoich skutkach)  nakłaniają zwykle polskich przedsiębiorców  do dobrowolnego przejścia  z opodatkowania polskim podatkiem VAT na opodatkowanie zagranicznym (tutaj: niemieckim) podatkiem VAT/USt.  Operatorzy niemieckich platform sprzedaży internetowej,  jak się można  domyślać – wysyłają te informacje szablonowo, aby zabezpieczyć przede wszystkim swoje interesy „hurtowo”  przed niemieckimi organami podatkowymi.

Jednak należy pamiętać,  że zarówno z punktu widzenia polskich, jak i niemieckich przepisów o podatku VAT (które są kompaktybilne, ponieważ  dostosowane są do unijnej dyrektywy nr 112) – po stronie polskiego sprzedawcy sprzedającego towary na terytorium Niemiec w formie sprzedaży wysyłkowej, obowiązek opodatkowania niemieckim podatkiem VAT/USt pojawia się w momencie:

  1. Przekroczenia w danym roku (licząc narastająco od początku roku) limitu sprzedaży wysyłkowej towarów:  100.000 EUR na rzecz  klientów  na terytorium Niemiec. Przy czym limit ten przelicza się na złotówki i wynosi on 481.000 PLN. Porównujemy z tym limitem kwoty netto, bez podatku VAT. Przy czym, jeżeli sprzedaż wysyłkowa towarów do Niemiec odbywa się różnymi kanałami (np. przez różne sklepy internetowe), to należy zsumować wartości sprzedaży przez te wszystkie kanały w danym roku kalendarzowym. Do limitu powyższego nie wlicza się wartości sprzedaży towarów do Niemiec realizowanej w innych formach, np. w procedurze WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).  Jest to zupełnie inna forma sprzedaży i nie posiada ona limitu rocznego.  i/lub:
  2. Sprzedaży wysyłkowej towarów za pośrednictwem magazynu ( np. magazynu platformy Amazon) położonego na terytorium Niemiec. i/lub:
  3. Sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec realizowanej przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami spedycyjnymi, które najpierw przewożą partie towarów z Polski na terytorium Niemiec. Skąd następnie wysyłają je do odbiorców końcowych. Ewentualnie sam sprzedający realizuje taki sposób sprzedaży, co zwykle ma służyć przekonaniu niemieckich klientów, że dokonują oni zakupu na terytorium Niemiec. i/lub:
  4. Sprzedaży wysyłkowej towarów z terytorium Niemiec nabywcom z Niemiec lub z innych krajów Unii Europejskiej.

Zaświadczenie Bescheinigung nach §22f UStG potwierdza, że dany podmiot jest zarejestrowanym w niemieckim urzędzie podatkowym (Finanzamt) – podatnikiem niemieckiego podatku VAT/USt.

Uzyskany w wyniku rejestracji niemiecki numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer, a właściwie: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) – należy zamieścić w danych (profilu) konta użytkownika (sprzedawcy)  w internetowej platformy sprzedaży. Natomiast uzyskane zaświadczenie Bescheinigung nach §22f UStG należy przekazać do właściwego operatora platformy sprzedaży (Amazon, eBay lub innego).

Więcej informacji na poruszony tutaj temat znajdziecie Państwo w naszym poradniku: „Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)”

Zapraszamy Państwa do nawiązania z nami kontaktu przez nasz formularz kontaktowy.

 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828