Strona główna » Usługi Biura Rachunkowego

Usługi Biura Rachunkowego

Zakres usług Centrum Usługowo-Szkoleniowego Biura Rachunkowego EMIRAT

Usługi Biura Rachunkowego EMIRAT obejmują prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowej (w tym ewidencji i rozliczeń podatku VAT krajów UE), a także ewidencji kadrowo-płacowej.

Naszą ofertę wyróżnia m.in. obsługa polskich firm w zakresie:

 1. Rozliczeń niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer)
 2. Rozliczeń podatku VAT wszystkich krajów Unii Europejskiej od sprzedaży wysyłkowej towarów (WSTO), od dnia 01.07.2021 w systemie VAT-OSS

Biuro Rachunkowe EMIRAT oferuje kompleksową, rzetelną i profesjonalną obsługę naszych Klientów w zakresie księgowo-podatkowym, kadrowo-płacowym oraz doradztwa gospodarczego. W imieniu naszych Klientów prowadzimy wymagane prawem ewidencje i rozliczenia. Na podstawie pełnomocnictwa reprezentujemy Klienta (podatnika i płatnika) przed organami skarbowymi oraz przed ZUS. Sporządzamy i przesyłamy elektronicznie deklaracje podatkowe i ZUS-owskie, a także sporządzamy sprawozdania finansowe. Rozliczamy niemiecki podatek VAT (Umsatzsteuer). Zajmujemy się zwrotem podatku z pracy za granicą, a także pośredniczymy w ubieganiu się o świadczenia rodzinne w Niemczech (Kindergeld) oraz w Holandii (Kinderbijslag).

Naszym atutem jest bogate doświadczenie zawodowe prowadzącego biuro rachunkowe.

Stawiamy na gruntowne wykształcenie, a także nieustanny rozwój w ślad za zmieniającym się otoczeniem prawnym i rzeczywistością gospodarczą. Nieustanne zmiany prawa nie są dla nas problemem. Korzystamy z bieżących publikacji fachowych oraz opieramy się na aktualnych aktach prawa. Nie są nam obce możliwości korzystania z interpretacji prawa podatkowego, przewidziane w ustawie Ordynacja podatkowa.
Oferujemy pełne spektrum rozliczeń księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych:

 • Prowadzenie pełnej księgowość (ksiąg rachunkowych) Klienta. Kompleksowa obsługa podmiotów, od opracowania planu kont księgowych, poprzez bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, po sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe elementy sprawozdań). Obsługa różnych podmiotów, w tym zobowiązanych do poddawania sprawozdań finansowych pod badanie Biegłego Rewidenta.
 • Prowadzenie księgowości uproszczonej (podatkowej): Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów – ryczałt. Sporządzanie informacji i deklaracji podatku dochodowego.
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) podatku VAT. Sporządzanie i elektroniczne wysyłanie do urzędów skarbowych deklaracji podatku VAT.
 • Prowadzenie oraz wysyłanie plików JPK.
 • Prowadzenie ewidencji niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer). Sporządzanie i elektroniczne wysyłanie do niemieckich urzędów skarbowych deklaracji VAT (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Umsatzsteuererklärung). Korzystanie z systemu ElsterOnline.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT wszystkich krajów Unii Europejskiej w systemie VAT-OSS.
 • Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowych.
 • Sporządzanie list płac. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z ZUS oraz z Urzędami Skarbowymi – z tytułu wynagrodzeń, a także za właściciela firmy lub wspólników (udziałowców).
 • Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji dodatkowych: Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencji wyposażenia, Kart przychodów pracowników i innych.
 • Sporządzanie wniosków o dotacje, biznesplanów, ofert przetargowych.
 • Opracowywanie wewnętrznych uregulowań podmiotów gospodarczych (np. Regulamin pracy, Instrukcja inwentaryzacyjna, Instrukcja kasowa, Zakładowy plan kont, Wewnętrzne zasady (polityka) rachunkowości i inne).
 • Kontrola księgowości prowadzonej samodzielnie przez Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.Inne usługi uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Naszym Klientom rozpoczynających działalność gospodarczą, sporządzamy wnioski o dotacje z Urzędów Pracy, pomagamy zarejestrować działalność gospodarczą oraz udzielamy porad i wskazówek na każdym etapie. .
Z każdym naszym Klientem uzgadniamy indywidualnie zakres świadczonych usług oraz wynagrodzenie za te usługi.
W zależności od uzgodnień – współpraca może obejmować zakres od kompleksowej obsługi Klienta, poprzez prowadzenie przez nasze biuro części ewidencji lub rozliczeń podatkowych, po sporadyczne usługi świadczone okazjonalnie.
CUS Biuro Rachunkowe EMIRAT w zależności od uzgodnień, może prowadzić ewidencje i rozliczenia w imieniu Klienta, a w innych przypadkach może wspierać, szkolić i nadzorować samodzielne prowadzenie ich przez Klienta.
W tym przy użyciu oprogramowania komputerowego autorstwa znanych, doświadczonych i sprawdzonych na polskim rynku firm informatycznych – dostarczonego w cenie producenta oraz wdrożonego przez CUS Biuro Rachunkowe EMIRAT.
Gwarantujemy poufność wszelkich informacji dotyczących naszych Klientów.
Celem działania naszego biura nie jest łamanie lub obchodzenie prawa.
Jednym z celów jest wykorzystywanie przewidzianych prawem, legalnych możliwości w kierunku optymalizacji zobowiązań podatkowych naszych Klientów. W tym celu rozwiązania te zostały wprowadzone przez ustawodawcę, a często nie są po prostu znane podatnikom.
Celem naszej działalności szkoleniowej jest rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego i prawidłowego prowadzenia przez naszych Klientów niezbędnych (wymaganych prawem) ewidencji i rozliczeń.

Certyfikat księgowy i ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Nr 36093/2009

Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenie OC biura rachunkowego w PZU S.A.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą pełną ofertą usług na stronie głównej