Strona główna » Usługi doradcze » Doradztwo stałym Klientom

Doradztwo stałym Klientom

W ramach promocji przedsiębiorczości, bez dodatkowej opłaty udzielamy wszystkim naszym stałym Klientom, pomocy:

  • w zakresie doradztwa gospodarczego i księgowego na etapie rozpoczęcia działalności i później na etapie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przy sporządzeniu wniosku o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i później – innych wniosków do Urzędu Pracy,
  • przy wyborze formy opodatkowania,
  • przy rejestracji działalności gospodarczej,
  • przy zawieszaniu i wznawianiu działalności gospodarczej,
  • dotyczących optymalizacji podatkowej,
  • dotyczących niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer),

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest decyzją szczególną. Towarzyszą jej często niepewność i obawy co do realnych szans na powodzenie planów i zamiarów przyszłego przedsiębiorcy.
Jest to moment, kiedy czasem dobrze jest uzyskać opinię obiektywnego doradcy, który sprowadzi na ziemię hurraoptymistę chroniąc go przed nadmiernym zadłużeniem się, albo wesprze pesymistę – wskazując mu np. dodatkowe źródła finansowania działalności. Obiektywne spojrzenie innej osoby może też pomóc określić optymalny zakres działalności gospodarczej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z danej formy opodatkowania.
Jest to ten etap, na którym bez dodatkowych opłat udzielimy porad – na co zwrócić uwagę przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Jak szukać luki rynkowej. Jak skalkulować potencjalne koszty i przychody. Gdzie szukać możliwości uzyskania dotacji. Jaką wybrać formę opodatkowania. Podpowiemy jak rekrutować przyszłych pracowników i jak uzyskać pomoc z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników.
Pomożemy również sporządzić wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz sporządzić dokumenty rejestracyjne. W trakcie współpracy ze stałymi Klientami – udzielamy bieżących doraźnych porad gospodarczych  i księgowych w ramach ustalonego w umowie ryczałtu za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat.
Zajmujemy się wszystkimi sprawami i problemami, które występują w obszarach działalności gospodarczej.
Podpowiemy, jak skutecznie odzyskać (windykować) należności od nierzetelnych kontrahentów.
Przez stałych Klientów rozumiemy takich Klientów, z którymi CUS Biuro Rachunkowe EMIRAT ma podpisaną umowę na prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowej.