Strona główna » Usługi szkoleniowe i coaching

Usługi szkoleniowe i coaching

Usługi szkoleniowe i coaching firm – to elementy oferty Centrum Usługowo-Szkoleniowego Biura Rachunkowego EMIRAT

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Nr 2.28/00003/2010. Prowadzący kursy i szkolenia Mirosław Jagłowski współpracuje jako trener – wykładowca z instytucjami szkoleniowymi realizującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jakość tych szkoleń jest weryfikowana przez niezależne instytucje.

Współpraca z firmami szkoleniowymi

Prowadzący szkolenia współpracuje jako trener-wykładowca m.in. z firmami szkoleniowymi:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Białymstoku
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego (ZDZ) w Piszu
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego (ZDZ) w Giżycku
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego (ZDZ) w Grajewie
 • Centrum Edukacji (ZDZ) w Szczytnie
 • Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
 • Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
 • Centrum Edukacji MENTOR w Piszu
 • PKZ AL-BIT w Szczytnie
 • OKZ FAKTOR w Olsztynie
 • Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie
 • SEKA SA Oddział w Olsztynie

Prowadzimy szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych (usługi trenera-wykładowcy). Prowadzimy również szkolenia (coaching) w firmach zainteresowanych szkoleniami załogi w swoich siedzibach.

Proponujemy indywidualne i grupowe kursy i szkolenia adresowane m.in. do przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców, do pracowników, a także do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Dobór tematyki szkolenia – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchacza. Istnieje możliwość połączenia różnych tematów, a także rozpatrywanie w trakcie szkolenia konkretnych spraw interesujących uczestnika szkolenia – w charakterze ćwiczeń połączonych z doradztwem.

Terminy szkoleń – do indywidualnego uzgodnienia.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz faktury VAT.

Tematyka szkoleń

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT organizuje prowadzi kursy i szkolenia w zakresie:

 1. ABC Przedsiębiorcy. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wybór optymalnej formy opodatkowania. Samodzielne prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych. Biznesplany i kalkulacje. Źródła finansowania działalności gospodarczej.
 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów sprzedaży.
 3. Samodzielne prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji towarzyszącej, w tym ewidencji podatku VAT. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Sporządzanie plików JPK-VAT (aktualnie: JPK-V7)
 4. Samodzielne prowadzenie Ewidencji przychodów – ryczałt. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej.
 5. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego.
 6. Podstawy księgowości uproszczonej, w tym prowadzenie ewidencji podatkowych z wykorzystaniem programu komputerowego.
 7. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek. Instrukcja inwentaryzacyjna.
 8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Ewidencja, określanie wartości początkowej, amortyzacja.
 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 10. Kadry i płace od A do Z. Prawo pracy.
 11. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i pozostałe. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowniczych oraz ze stosunków cywilnoprawnych. Obsługa programu kadrowo-płacowego i programu Płatnik.

Zapraszamy również do korzystania z usług naszego biura rachunkowego:

 1. W zakresie prowadzenia ewidencji kadrowo – płacowych.
 2. W zakresie prowadzenia ewidencji księgowo – podatkowych (księgowość uproszczona, księgi rachunkowe – pełna księgowość, rozliczenia podatkowe)
 3. W zakresie rozliczeń niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) polskich firm działających na rynku niemieckim.
 4. W zakresie rozliczeń podatku VAT wszystkich krajów Unii Europejskiej od sprzedaży wysyłkowej towarów, w ramach systemu VAT-OSS od 01.07.2021.

Pełna oferta CUS Biura Rachunkowego EMIRAT: tutaj