Kontakt

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT
Mirosław Jagłowski

ul Gałczyńskiego 7 D
12-220 Ruciane-Nida
warmińsko-mazurskie

biuro@emirat.com.pl

87 42 36 643
696 423 828
87 42 36 643

Klauzula informacyjna – dotyczy ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT Mirosław Jagłowski z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 7D   12-220 Ruciane-Nida.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@emirat.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy   (art. 6 ust. 1 litera b rozporządzenia RODO), jak równie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym sprzedaż towarów i usług Administratora  (art. 6 ust. 1 litera f rozporządzenia RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być polskie oraz niemieckie organy podatkowe, a także pracownicy Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przekazania Pani/Panu naszej oferty, realizacji umowy kupna-sprzedaży, lub nawiązania współpracy.
 9. Wysłanie do Administratora  informacji (danych osobowych) poprzez formularz kontaktowy, albo przekazanie Administratorowi danych osobowych w jakikolwiek inny sposób oznacza,  że przyjmuje Pani/Pan do wiadomości powyższe informacje, a także akceptuje je Pani/Pan.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Formularz kontaktowy służy do składania zamówień na e-book: poradnik „Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)”, a także do składania zapytań w sprawach:

 • obsługi firm w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer),
 • odpłatnych porad w indywidualnych sprawach. 

Nie prowadzimy konsultacji telefonicznych z firmami, z którymi nie mamy podpisanej umowy współpracy. Natomiast udzielamy e-mailem odpowiedzi na zapytania przesłane e-mailem, z podanym polskim numerem identyfikacji podatkowej (NIP) danego podmiotu. W przypadku zapytań merytorycznych ze strony podmiotów, z którymi nie mamy podpisanej umowy współpracy – przed udzieleniem odpowiedzi uzgadniamy wysokość wynagrodzenia za poradę lub konsultację. W takiej sytuacji obowiązuje przedpłata za nasze usługi, na podstawie faktury Pro-Forma.