Strona główna » Podatek VAT w Unii Europejskiej

Podatek VAT w Unii Europejskiej

Podatek od wartości dodanej

Podatek VAT, zwany też podatkiem od wartości dodanej, jest zharmonizowany w Unii Europejskiej. Ponieważ uregulowany jest on przepisami Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. Szczegółowe zagadnienia dotyczące podatku VAT na terenie UE reguluje Rozporządzenie wykonawcze Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE.

Niezależnie od powyższego, na terenie poszczególnych krajów UE  obowiązują przepisy krajowe o podatku VAT.

W Polsce jest to ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także szereg rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących podatku VAT.

W Niemczech jest to:

  1. Niemiecka ustawa o podatku od wartości dodanej, określana w Polsce jako niemiecka ustawa o podatku VAT. Czyli:  Umsatzsteuergesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005. Ustawa ta określana jest często skrótami: Umsatzsteuergesetz lub : UStG
  2. Niemieckie rozporządzenie do ustawy UStG. Jest to rozporządzenie z dnia 21 lutego 2005 roku, oznaczane skrótem : UStDV

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT prowadzi rozliczenia polskich firm w zakresie niemieckiego podatku VAT (niem: Umsatzsteuer). Deklaracje wysyłamy elektronicznie bezpośrednio do niemieckich urzędów podatkowych (Finanzamt).
Podatkiem tym zajmujemy się od 2009 roku. Rozliczamy także podatek VAT w całej Unii Europejskiej (wszystkich krajów UE) w ramach systemu VAT One Stop Shop (VAT OSS).

Zajmujemy się rejestracją  w systemie VAT OSS polskich firm prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów do innych krajów UE. A następnie rozliczaniem podatku VAT krajów UE w tym systemie.
Od 1. lipca 2021 r. obsługujemy polskie firmy zajmujące się wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO) w całej Unii Europejskiej. 

Więcej szczegółów na temat systemu VAT OSS znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą dotycząca rozliczeń podatku VAT w Unii Europejskiej

    Podatek VAT w Unii EuropejskiejCUS Biuro Rachunkowe EMIRAT rozlicza podatek VAT w Unii Europejskiej

Nasza pełna oferta (powrót do głównej strony)