Poradnik – Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Oferujemy Państwu poradnik w formie e-booka (w formacie PDF): Niemiecki VAT (Umsatzsteuer). Jest to unikalna publikacja na rynku polskim – efekt doświadczeń w zakresie rejestracji polskich firm w niemieckich urzędach podatkowych (Finanzamt’ach), a także prowadzenia na ich rzecz rozliczeń niemieckiego podatku VAT. Dotyczy to polskich firm sprzedających na niemiecki rynek towary w sprzedaży wysyłkowej lub wykonujących tam niektóre rodzaje usług. Bez zarejestrowanej w Niemczech działalności gospodarczej (Gewerbe), na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce. Poradnik został napisany w oparciu o obowiązujące przepisy niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej – VAT (Umsatzsteuergesetz, w skrócie UStG), a także przepisy rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (UStDV). Zawiera również odniesienia do polskich przepisów o podatku VAT, a także do przepisów unijnej dyrektywy regulującej podatek od wartości dodanej (VAT) nr 2006/112/WE. Poszczególne rozdziały dotyczą tematyki, która towarzyszy rozliczeniom podatkowym polskich firm z niemieckim fiskusem w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer). Poradnik zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez właścicieli lub zarządy polskich firm działających na rynku niemieckim.

Tematyka poradnika dotyczy przede wszystkim niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer, w skrócie USt) oraz obowiązków polskich firm w zakresie tego podatku. Opisano w nim  także zasady unikania opodatkowania niemieckimi podatkami dochodowymi, w oparciu o zapisy polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aktualnie oferujemy Państwu dziewiąte już, zaktualizowane wydanie tego poradnika, opracowane w maju 2021 roku. W tym wydaniu pojawił się nowy rozdział XXI. dotyczący pakietu przepisów e-commerce, czyli zmian w podatku VAT na terytorium Unii Europejskiej od dnia 1. lipca 2021 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową towarów do Niemiec, a także do innych krajów UE.  Więcej informacji na ten temat tutaj

W stosunku do pierwszego wydania z 2015 roku, systematycznie aktualizowaliśmy i rozszerzaliśmy treść poradnika w związku ze zmianami przepisów prawa podatkowych, a także ze zmianami zachodzącymi na rynku. Rozwinęliśmy niektóre zagadnienia oraz dodaliśmy nowe wątki, kierując się zapytaniami ze strony naszych Klientów, a także nowymi sytuacjami i zdarzeniami na rynku w obrotach polsko-niemieckich. Między innymi dodaliśmy aktualny od 1. stycznia 2019 roku wątek zaświadczeń dla firm z branży sprzedaży wysyłkowej towarów, wynikających z par. 22f niemieckiej ustawy UStG, wymaganych przez platformy sprzedaży internetowej (Amazon, eBay i inne). W poradniku pojawił się również nowy rozdział dotyczący sprzedaży wysyłkowej towarów do Niemiec poprzez magazyn (np. magazyn firmy Amazon) usytuowany na terytorium Niemiec. Czynność tę należy w pierwszej kolejności rozpoznać jako WDT / WNT odpowiednio po polskiej stronie i po niemieckiej stronie. Następnie należy rozpoznać jako sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium Niemiec. Najnowsza aktualizacja poradnika, z maja 2020 r. zawiera m.in. opis aktualnego stanowiska polskich organów podatkowych w sprawie opodatkowania polskim podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, CIT) przychodów i dochodów opodatkowanych niemieckim podatkiem VAT/USt. Sprawa ta dotyczy zarówno przychodów podlegających opodatkowaniu, jak i kosztów uzyskania przychodów. Polskie Ministerstwo Finansów oraz polskie organy podatkowe prezentowały w tej sprawie inne stanowisko w latach 2015 – 2018, a inne stanowisko prezentują od w 2019 roku. Sprawa ta opisana jest w rozdziale XX poradnika. 

Poradnik zawiera również informacje dotyczące obniżenia stawek niemieckiego podatku VAT/USt od dnia 1. lipca 2020 r., a następnie ich powrót do poprzednich wartości od dnia 01.01.2021 r. w związku z pandemią Covid-19.

Forma poradnika: e-book (PDF)
Liczba stron: 155

Cena: 99,- zł ( w tym 5% podatku VAT)

Sposób zamówienia: przez formularz kontaktowy (email: biuro@emirat.com.pl, tel. 696-423-828)

Szanowni Państwo. Na zamówienie poradnika odpowiadamy w miarę możliwości szybko e-mailem. Jak wynika z informacji przekazywanych nam przez naszych Klientów, zdarza się, że nasz e-mail bywa potraktowany przez program pocztowy jako spam. Nie trafia wówczas do skrzynki odbiorczej programu pocztowego, a nasz Klient nadal czeka na naszą odpowiedź.  Prosimy o zwrócenie na to uwagi. Prosimy także o podanie w treści zamówienia numeru Państwa telefonu komórkowego. Ułatwia to kontakt oraz sprawną realizację zamówienia. Przede wszystkim umożliwia to nam potwierdzenie SMS-em wysyłki e-maila do naszego Klienta.

Sposób zapłaty: przedpłata – przelew bankowy. Dane do przelewu:

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT
Gałczyńskiego 7D
12-220 Ruciane-Nida

Nr rachunku bankowego: 42 9364 0000 2001 0018 5026 0001

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Po otrzymaniu wpłaty (przelewu) należności, wysyłamy poradnik elektronicznie na wskazany adres e-mail.

Prosimy o podanie w zamówieniu danych do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – faktura wystawiana jest na wniosek tych osób).

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie

1.1 Zakres tematyczny poradnika

1.2 Dwa podstawowe błędy polskich firm aktywnych na rynku niemieckim

(dotyczy: zwolnienia z niemieckiego podatku VAT/USt i odwrotnego obciążenia niemieckim podatkiem VAT/USt)

1.3 Niemieckie urzędy podatkowe właściwe do obsługi polskich firm

II. Podstawy prawne. Stosowanie odpowiednich przepisów

III. Usługi transgraniczne,  a niemiecki podatek VAT/USt  i podatki dochodowe

3.1 Wprowadzenie w tematykę usług transgranicznych

3.2 Obowiązki sprawozdawcze polskich firm (budowlanych)

3.3 Miejsce świadczenia usługi, czyli gdzie opodatkowanie podatkiem VAT

Przykład 1. Usługa na rzecz niemieckiej firmy, na terytorium Niemiec

Przykład 2. Usługa przewozu osób w Niemczech na rzecz niemieckiej firmy

Przykład 3.  Usługa wykonywana na rzecz niemieckiego konsumenta

IV. Zwolnienie z niemieckiego podatku VAT/USt

4.1 Zwolnienie podmiotowe z niemieckiego podatku VAT/USt

4.2 Zwolnienia przedmiotowe z niemieckiego podatku VAT/USt

V. Stawki niemieckiego podatku VAT (USt)

VI. Odwrotne obciążenie podatkowe w niemieckich przepisach o VAT/USt

6.1 Geneza odwrotnego obciążenia podatkowego VAT/USt

6.2 Procedura odwrotnego obciążenia podatkowego VAT/USt

w niemieckich przepisach.  Efekty dla zagranicznych firm

6.2.1 Obrót krajowy towarami wrażliwymi na rynku niemieckim                                     

6.2.2 Usługi różne                  

6.2.3 Odwrotne obciążenie podatkowe dla usług budowlanych

VII. Usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Niemiec

7.1 Opodatkowanie podatkiem VAT/USt w miejscu położenia nieruchomości – podstawowa zasada i wyjątki od zasady

Przykład  4. Usługi sprzątania nieruchomości i utrzymania terenów zieleni, świadczone przez polską firmę na rzecz konsumentów polskich i niemieckich

7.2  Różnice pomiędzy usługą  a dostawą towarów do Niemiec, w tym dostawą towarów  z montażem.   Konsekwencje  w podatku VAT/USt

Przykład 5. Dostawa stolarki budowlanej do Niemiec bez montażu i z montażem w miejscu przeznaczenia  (wariantowo)

7.3 Rozstrzygnięcia – co jest usługą związaną z nieruchomością, a co nie jest taką usługą. Stan prawny do końca 2016 roku  oraz  od dnia 01.01.2017 Konsekwencje w podatku VAT/USt

7.3.1 Pojęcie nieruchomości w rozporządzeniu Rady UE nr 282/2011

7.3.2 Cechy usług związanych z nieruchomościami, w rozporządzeniu Rady UE 282/2011

Tabela 1.  Usługi uznane za związane z nieruchomościami

Tabela 2.  Usługi uznane za niezwiązane z nieruchomościami

7.3.3 Usługi udostępniania (wynajmu) sprzętu na potrzeby prac prowadzonych na nieruchomościach

7.4 Usługi związane z nieruchomościami według niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej Umsatzsteuergesetz (UStG)

7.5 Usługi wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości, w tym na cele zakwaterowania osób

Przykład 6. Wynajem (udostępnianie)  miejsc noclegowych

7.6 Usługi budowlane wykonywane na terytorium  Niemiec

7.6.1 Usługi budowlane wykonywane na rzecz niemieckich firm lub niemieckich osób prawnych

7.6.2  Usługi budowlane wykonywane na rzecz niemieckich osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów)

7.7 Postępowanie w przypadku spóźnionego stwierdzenia (zidentyfikowania) obowiązków podatkowych w niemieckim podatku VAT/USt

VIII. Usługi przewozu osób przez terytorium Niemiec

8.1 Informacje ogólne

8.2 Metody (procedury)  naliczania i rozliczania niemieckiego podatku VAT/USt od usług przewozu osób

8.2.1 Metoda (procedura) szczególna – Beförderungseinzelbesteuerung

8.2.2 Metoda (procedura) ogólna rozliczania podatku Umsatzsteuer od usług przewozu osób przez terytorium Niemiec

Tabela 3. Ustalenie wartości sprzedaży w metodzie ogólnej (przewóz osób przez terytorium Niemiec i terytorium innych państw)

IX. Sprzedaż nabywcom niemieckim w różnych walutach. Sposób przeliczania na euro (EUR) – na potrzeby rozliczeń niemieckiego podatku VAT/USt

X. Faktury według niemieckich przepisów

10.1 Zasady ogólne dotyczące faktur według niemieckich przepisów

10.2 Zasady dotyczące faktur uproszczonych

10.2.1 Faktury uproszczone według przepisów unijnych

10.2.2 Faktury uproszczone w Polsce

10.2.3 Faktury uproszczone w Niemczech

10.3 Faktura zwykła według niemieckich przepisów

Przykład 7. Faktura dwujęzyczna w sprzedaży wysyłkowej towaru

Przykład 8. Faktura dwujęzyczna na usługę budowlaną, wystawiona w EUR z jednoczesnym przeliczeniem na PLN

Przykład 9. Faktura dwujęzyczna wystawiona w EUR z odwrotnym obciążeniem podatkowym i uwzględnieniem otrzymanych zaliczek

10.4 Niemiecka faktura zaliczkowa (Vorrechnung)

10.5 Niemiecka faktura korygująca ((Korrekturrechnung)

XI. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT/USt

XII. Odliczanie niemieckiego podatku VAT (USt) z dokumentów zakupu

12.1 Prawo do odliczenia podatku USt na podstawie § 15 ust. 1 UStG

12.2 Prawo do odliczenia podatku USt na podstawie § 33 i § 35 UStDV

Przykład 10. Niemiecka faktura uproszczona (z prawem do odliczenia VAT/USt)

12.3 Brak (wyłączenie) prawa do odliczenia niemieckiego podatku VAT

XIII. Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski do Niemiec

13.1 Warunki sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w świetle przepisów o podatku VAT

13.2 Miejsce opodatkowania podatkiem VAT/USt towarów w sprzedaży wysyłkowej z Polski do Niemiec

13.2.1 Opodatkowanie polskim podatkiem VAT sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec

13.2.2  Opodatkowanie niemieckim podatkiem VAT/USt sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec

13.3 Dostosowanie komputerowego systemu (programu) sprzedaży do wymogów niemieckiego podatku VAT/USt

Przykład 11. Sprzedaż wysyłkowa towaru do Niemiec za zaliczką całkowitą i częściową (wariantowo)

XIV. Sprzedaż wysyłkowa towarów poprzez magazyny (np. firmy Amazon) położone na terytorium Niemiec, czyli czynności WDT / WNT

XV. Sprzedaż wysyłkowa towarów – zaświadczenia wynikające z § 22f niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG)

Wzór wniosku (USt 1 TJ) o wydanie przez Finanzamt zaświadczenia na podstawie § 22f niemieckiej ustawy UStG

XVI. W jakich okolicznościach obowiązuje WDT, a w jakich sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium Polski 

XVII. Podstawowe obowiązki podatnika w zakresie podatku Umsatzsteuer. Podsumowanie.

XVIII.  Potencjalne niemieckie podatki dochodowe polskich firm.  Zasady korzystania ze zwolnień z opodatkowania.

18.1 Niemieckie podatki dochodowe: Einkommensteuer/Körperschaftsteuer

18.2 Podatek od usług budowlanych  (Bauabzugsteuer)

18.3 Podatek dochodowy  od wynagrodzeń pracowniczych (Lohnsteuer)

18.4 Obowiązki sprawozdawcze (informacyjne) polskich firm budowlanych wobec Finanzamt’u po zakończonym roku kalendarzowym

Formularz główny sprawozdania (Antwort) do Finanzamtu w Hameln

Załącznik I (Anlage I) do sprawozdania firmy budowlanej

Załącznik II (Anlage II) do sprawozdania firmy budowlanej

Zaświadczenie EU/EWR wydawane przez polski Urząd Skarbowy

XIX. Kontrole podatkowe w zakresie Umsatzsteuer. Ogólne zasady

XX. Zmienne stanowisko polskich organów skarbowych w sprawie opodatkowania polskim podatkiem dochodowym kwot netto / brutto przychodów lub  dochodów uzyskanych w Niemczech

20.1 Geneza stanowiska polskich organów podatkowych (skarbowych)

20.2 Aktualne, indywidualne interpretacje podatkowe w tej sprawie

XXI.  Pakiet przepisów o podatku VAT e-commerce. Zmiany w podatku VAT na terytorium Unii Europejskiej od 1 lipca 2021

21.1 Stan prawny i zasady obowiązujące do dnia 30.06.2021, w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów do innych krajów członkowskich UE

21.2 Stan prawny i zasady obowiązujące od dnia 01.07.2021

XXII.  Załączniki – formularze

Załącznik 1. Deklaracja rozliczeniowa Umsatzsteuer w uproszczonej procedurze Beförderungseinzelbesteuerung – dotyczy przewozu osób

Załącznik 2. Deklaracja okresowa Umsatzsteuer – Voranmeldung

Załącznik 3. Główny formularz weryfikacji podatkowej polskiej firmy budowlanej na terytorium Niemiec (do Finanzamtu w Oranienburgu).

Fragment poradnika – wskazówki w zakresie rejestracji polskiej firmy w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt):

” (…) Rejestracja taka powinna nastąpić przed wykonaniem pierwszej czynności powodującej powstanie obowiązku w samodzielnym wykazaniu i rozliczeniu podatku Umsatzsteuer. W praktyce zdarzają się spóźnione reakcje podatników (polskich firm). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że podatnicy nie byli karani za spóźnione podjęcie czynności rejestracyjnych. Ważne jest aby w piśmie przewodnim do wniosku rejestracyjnego wyrazić skruchę oraz uzasadnić zwłokę w działaniu. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, otrzymaniu decyzji o nadaniu niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) oraz założeniu konta podatnika na portalu ElsterOnline – należy sporządzić i wysłać elektronicznie zaległe deklaracje podatkowe oraz przelać zaległe zobowiązania podatkowe. Finanzamt’y reagują na bieżąco na uregulowanie zaległości podatkowych, w formie decyzji zobowiązujących podatnika do uregulowania odsetek podatkowych. (…) ”

Fragment poradnika dotyczący zwolnienia z niemieckiego podatku VAT (USt) oraz odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (USt):

(…) Polskie firmy aktywne gospodarczo na niemieckim rynku,  często popełniają dwa podstawowe błędy, działając w przekonaniu, że przysługują im takie same prawa  w zakresie niemieckiego podatku VAT (USt),  jak macierzystym firmom niemieckim.          

Pierwszy błąd polega na przekonaniu, że polskiej firmie przysługuje na terenie Niemiec prawo do zwolnienia z podatku VAT (USt).  Nie jest to prawda (szczegóły dalej).

Drugi błąd polega na przekonaniu, że polska firma (podwykonawca) wykonująca na terenie Niemiec usługi na rzecz innej polskiej firmy (wykonawcy głównego), ma prawo przenieść na takiego nabywcę obowiązek rozliczenia niemieckiego podatku VAT. Mówimy tu o procedurze odwrotnego obciążenia podatkowego (ang. reverse charge).  (…)

Fragment poradnika dotyczący rozliczania niemieckiego podatku VAT (USt) w zakresie wynajmu nieruchomości w Niemczech na cele zakwaterowania klientów:

„(…) Polska firma A zajmuje się zakwaterowaniem  na terenie Niemiec pracowników delegowanych tam do pracy przez inną polską  firmę B.
Zgodnie z zawartą w tej sprawie pomiędzy tymi firmami  umową,  firma A gwarantuje zakwaterowanie w Niemczech polskim pracownikom firmy B.
W tym celu wynajmuje na terenie Niemiec, w swoim imieniu i na swój koszt  różnego rodzaju lokale mieszkalne, a także korzysta z miejsc noclegowych m.in. w motelach i hotelach. Następnie udostępnia je polskim pracownikom firmy B, podpisując z nimi każdorazowo indywidualne umowy,  we własnym imieniu. Firma A działa na własny rachunek i we własnym imieniu. We własnym imieniu zawiera umowy z pracownikami firmy B.
Właściciele wynajmowanych mieszkań i lokali obciążają fakturami firmę A .
Niektórzy z nich korzystają ze zwolnienia z niemieckiego podatku VAT (USt). W związku z tym na ich fakturach  nie jest doliczony niemiecki VAT (USt).
Pozostali wystawiają na polską  firmę A faktury z doliczonym niemieckim podatkiem VAT (USt) w stawce 7% (patrz:  Rozdział V. Stawki niemieckiego podatku VAT/USt).
Firma A rozlicza się bezpośrednio z polskimi pracownikami za ich zakwaterowanie.
Niezależnie od powyższego, z zawartej pomiędzy firmami umowy wynika, że firma B zwraca firmie A koszty związane z niewykorzystanymi a wynajętymi w Niemczech lokalami  (…)

Fragment poradnika dotyczący obowiązków sprawozdawczych polskich firm budowlanych, świadczących usługi budowlane na terytorium Niemiec:

(…) Polskie firmy świadczące fizycznie usługi na terytorium Niemiec (w szczególności firmy budowlane), zobowiązane są do składania (przesyłania)  do Finanzamt’u  za każdy zakończony rok podatkowy – swego rodzaju sprawozdania.
Podstawowym celem tego sprawozdania jest ustalenie, czy na terenie Niemiec powstały lub nie powstały w zakończonym roku kalendarzowym obowiązki podatkowe w zakresie podatków dochodowych:
– od wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy w Niemczech,
– od przychodów lub dochodów firmy (przedsiębiorcy) uzyskanych  na terenie Niemiec.
Właściwy Finanzamt wyznacza danej firmie pisemnie termin na złożenie (przesłanie) takiego sprawozdania. Zazwyczaj jest on określony w decyzji rejestracyjnej i wyznaczony jest jako obowiązujący  do odwołania lub do jego zmiany.  Zwykle jest to termin do 31 lipca następnego roku (…)

Fragmenty poradnika dotyczące rozliczania niemieckiego podatku VAT (USt) od usług przewozu osób przez terytorium Niemiec:

” (…) Zgodnie z § 18 ust. 12 niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG) przedsiębiorcy zagraniczni (nieposiadający siedziby działalności albo miejsca zamieszkania na terenie Niemiec), dokonujący przewozu osób przez terytorium Niemiec autobusami niezarejestrowanymi w Niemczech (a zarejestrowanymi np. w Polsce), którzy nie będą korzystali z uproszczonej procedury rozliczania podatku Umsatzsteuer, a zatem będą korzystali z procedury ogólnej
– są zobowiązani wraz z wnioskiem rejestracyjnym podatnika składanym do Finanzamt’u, złożyć też wniosek o wydanie zaświadczenia na każdy autobus, którym będą dokonywane przewozy osób przez terytorium Niemiec.
Przy czym przez autobus na potrzeby tych przepisów rozumie się pojazd, który z uwagi na swoją budowę i przeznaczenie nadaje się do przewozu więcej niż dziewięciu osób wraz z kierowcą. Jest to zresztą zgodne z definicją autobusu zawartą w § 30d niemieckiej ustawy o dopuszczaniu do ruchu drogowego StVZO. (…)”

” (…) Przewoźnik wykonujący usługi transportu osób na terytorium Niemiec, rozliczający się z podatku Umsatzsteuer metodą (procedurą) ogólną, ma m.in. następujące obowiązki: (…)

2) Prowadzić dla każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), określonego przez Finanzamt dla danego przewoźnika, ewidencję rozliczeniową podatku Umsatzsteuer w formie Tabeli nr 3 (opisana dalej). (…)”

Fragment poradnika dotyczący zmiany stanowiska polskich organów skarbowych w sprawie opodatkowania polskim podatkiem dochodowym dochodów lub przychodów opodatkowanych niemieckim podatkiem VAT/USt:

(…) Wszyscy trzej dyrektorzy tych różnych Izb Skarbowych ( w Bydgoszczy, w Łodzi  i w Poznaniu) zajęli wówczas identyczne stanowisko w analizowanej sprawie.
Należało zatem wówczas uznać, że było to ugruntowane stanowisko polskich organów podatkowych (skarbowych).
Co prawda wymienione interpretacje dotyczyły indywidualnych spraw poszczególnych konkretnych podatników i nie odnosiły się bezpośrednio do innych podatników.   Jednak interpretacje prawa podatkowego wydane w indywidualnych sprawach stanowią pewnego rodzaju wytyczne dla Urzędów Skarbowych analizujących sytuację również innych podatników.
Ale uwaga – z doniesień prasowych z 2019 roku wynikało, że polskie Ministerstwo Finansów aktualnie ponownie skłania się do kolejnej zmiany swojego stanowiska na to, które było prezentowane pierwotnie (przed 2015 rokiem)
Kierując się tymi doniesieniami, we współpracy z jednym z naszych Klientów, we wrześniu 2019 r. wystąpiliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie tego Klienta.
Klient ten stosował się do stanowiska polskich organów podatkowych prezentowanego w latach 2015 – 2018. To znaczy opodatkowywał polskim podatkiem dochodowym wartości brutto z faktur sprzedaży zawierających niemiecki podatek VAT/USt, a jako koszt uzyskania przychodów traktował niemiecki podatek VAT/USt wykazany w deklaracji  i przelany na rachunek bankowy Finanzamtu.
Dyrektotr KIS w wydanej w listopadzie 2019 r. interpretacji podatkowej uznał takie postępowanie za (…)

Fragment poradnika dotyczący zagadnienia: w jakich okolicznościach obowiązuje WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), a w jakich obowiązuje sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium Polski: 

(…) Po stronie polskich firm pojawiają się czasem pytania i wątpliwości, w sytuacji gdy realizując klasyczną sprzedaż wysyłkową towarów przez platformę internetową (np. Amazon, eBay lub inną) na rzecz niemieckiego klienta – klient ten przedstawia się (poprzez dane zapisane na jego koncie w platformie sprzedaży) – jako niemiecka firma z nadanym niemieckim unijnym numerem identyfikacji podatkowej Ust-IdNr (z „DE” na początku).
Pojawiają się wówczas pytania, czy transakcję taką należy:
1)  traktować jako klasyczną sprzedaż wysyłkową towarów,
2)  czy też traktować jako WDT (wewnątrzwspólnotową dostawę towarów),
3)  czy też traktować jeszcze inaczej (np. pojawiają się pomysły, aby opodatkować ją polskim podatkiem VAT, tak jak sprzedaż krajową) (…)

Fragment poradnika dotyczący zmian od 1. lipca 2021 r. wynikających z pakietu przepisów o VAT e-commerce (w tym systemu One Sto Shop):

(…)  Sprzedaż towarów z magazynu położonego w Niemczech na rzecz niemieckich klientów – nie jest sprzedażą wysyłkową z innego kraju UE (z Polski). Jest to sprzedaż krajowa towarów na terytorium Niemiec. Nie obowiązują tutaj żadne roczne limity.
Jako sprzedaż krajowa na niemieckim rynku przez zagranicznego sprzedawcę (który swoją drogą – nie może korzystać z limitów zwolnienia z niemieckiego podatku VAT/USt) – sprzedaż taka podlega  i nadal ma podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem VAT/USt. W konsekwencji – sprzedaż taka podlega i będzie podlegała wykazaniu w klasycznej deklaracji niemieckiego podatku VAT/USt (Umsatzsteuer-Voranmeldung). Razem z wykazaniem WNT na terytorium Niemiec.  Nie skorzysta z uproszczonej procedury OSS (One Stop Shop) pakietu e-commerce, który wejdzie w życie od dnia 1. lipca 2021 r.,  o której będzie mowa dalej.
Opisana tutaj zasada: opodatkowania niemieckim podatkiem VAT/USt sprzedaży krajowej towarów na terytorium Niemiec, a także wykazywania jej w klasyczny sposób w niemieckiej deklaracji VAT/USt (poza planowanym systemem OSS) obowiązuje i ma obowiązywać także te polskie firmy, które handlują towarami bezpośrednio na rynku niemieckim. Na przykład zamawiają towary u niemieckiego producenta, importera lub w niemieckiej hurtowni, ze zleceniem wysyłki tych towarów do klienta na terytorium Niemiec. (…)

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828